петак, 25. септембар 2020.

Катастарске мапе Побора из 1838. године


 
Кнежевићи и Бевење (Knesevich – Bevegna)

 

Чармаци и Ђаконовићи (Zalmak – Giaconovich)

 

Шумари (Sumar)

 

Шканата и Вулетић (Scagnata – Vuletich)

 

Божовићи и Прибиловићи (Bosovich - Pribilovich)

 

Каписоде (Capisoda)

 

Зечево село (Pobori inferiore)

 

Вишковићи (Visskovichi)

 

Коложуњ-Чавори (Kolosun)

 

Горњи Побори (Pobori superiore)

 

Доњи Побори (Pobori inferiore)


 

 


Коложуњ-Чавори (Kolosun)

 


Доњи Побори (Pobori inferiore)

 


Горњи Побори (Pobori superiore)

 
Вишковићи (Visskovichi)

 


Каписоде (Capisoda)

 


Зечево село (Pobori inferiore)

 


Шумари (Sumar)


 

Чармаци и Ђаконовићи (Zalmak – Giaconovich)


 

Шканата и Вулетић (Scagnata – Vuletich)

 


Божовићи и Прибиловићи (Bosovich - Pribilovich)

 


Кнежевићи и Бевење (Knesevich – Bevegna)